Praktické zkušenosti. Cit pro vaše potřeby. Srozumitelná a efektivní řešení. Příjemná komunikace.

 

PRACOVNÍ TÝM VAŠÍ FIRMY TVOŘÍ LIDÉ

 

každý z nich má svoje vlastní představy o práci i o svém osobním životě

LIDÉ V TÝMU očekávají individuální přístup pro svoji práci

lze jen obtížně rozvíjet silné stránky zaměstnance aniž by zcela pochopil svoji roli při naplňování vize vaší firmy a přijal je zasvé

 

MIRROR FIVE PRACUJE NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA

 

V rámci projektu VEDENÍ A MOTIVACE TÝMU pracujeme ve 4 krocích

 

 • společně zpracujeme analýzu potřeb na základě reálné situace ve vaši firmě
 • podpoříme stanovení vize a cílů
 • srozumitelnou a motivační formu představíme vizi zaměstnancům
 • jsme aktivní podporou při realizaci kroků k naplnění vize a cílů úspěšné firmy a spokojených zaměstnanců

 

Jsme silní PŘI sdílení dobrých zkušeností

 
V rámci projektu dbáme na
 
 • pochopení osobní role zaměstnance při plnění firemní vize
 • podporu rozvoje silných stránek jednotlivce
 • uplatnění pozitivního přístupu manažera při řízení lidí
 • budování a rozvoj motivovaného a úspěšného týmu plnícího firemní vizi
 • osobní image zaměstnance jako reprezentanta svoji firmy
 

Naše nabídka je praktická, cílená a proto i efektivní

 

Mám zájem o individuální nabídku

Vtáhneme do děje celý váš tým

 

5 důvodů prO MIRROR FIVE

 
 • Přicházíme z praxe a praxi rozumíme
 • Podporuje sdílení dobrých zkušeností
 • Motivujeme k překonání stereotypu
 • Podporujeme vstřícný postoj ke změnám
 • Náš přístup je jiný - kreativní a  motivační